Kontakta oss


Besöksadress:
Fabriksgatan 38
412 51 GÖTEBORG

Växel: 031 - 380 23 23

friendsStödum arbetar med ungdomar utifrån ett holistiskt-systemteoretiskt förhållningssätt med evidensbaserade metoder. För att kunna nå varje individs mål till självständighet, behöver kriterierna bostad, arbete/sysselsättning och meningsfull fritid vara uppfyllda. Forskningen visar att bostad först är av yttersta vikt.

Med evidensbaserade metoder arbetar vi med att stärka unga till att bli integrerade individer i samhället med tro på sin förmåga. Vi har till våra verksamheter samlat kompetens med mångårig erfarenhet inom respektive verksamhetsområden. Varje individ erbjuds en helhetslösning som passar individen inom områderna: boendeform, behandling, sysselsättning och friskvård. flexibilitet är ett ledord för oss och individuella lösningar A och O.